அர்ஜென்டைனாவில் நடந்த நூற்றாண்டு விழாவின் பருகு நலப் பாராட்டு

பதிவிடம் டிசம்பர் 13, 2017

அக்டோபர் 5ए 2017 அன்றுए அர்ஜென்டைனாவில்ए வாடிக்கையாளர்களுடனும் வல்லுனர்களுடனும் நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடும் பொருட்டு ஒரு சிறப்பு நிகழ்ச்சி நடை பெற்றதுण् புஇனோஸ் ஏரிஸ் ;ठनमदवे ।पतमेद्ध நகரில் உள்ள கோலோன் ;ब्वसóदद्ध அரங்கில் நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் 500 விருந்தினர்கள் கலந்து கொண்டனர்ण्